Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Joint Polish-German Crystallographic Meeting 2020

Informujemy, że w roku 2020 Konwersatorium Krystalograficzne przyjmuje formę międzynarodowej konferencji naukowej umożliwiającej spotkanie i wymianę poglądów uczonych z Niemieckiego Towarzystwa Krystalograficznego (Deutsche Gesellschaft fur Kristallographie) i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. Wydarzenie to odbędzie się 23 – 27 lutego 2020 we Wrocławiu. Zapraszamy serdecznie do zgłaszania prac i rejestrowania udziału na stronie organizatora .

Szczegóły w pliku Wordowym JPGCM-2020

Konkurs na logo Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

Regulamin konkursu na logo dla Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

1. Ogłaszamy konkurs na zaprojektowanie i wykonanie logo dla Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno członkowie Towarzystwa jak i osoby nie będące członkami PTKryst.

2. Zadaniem uczestnika jest przedstawienie propozycji znaku graficznego (logo) i przedstawienie przykładów zastosowania tego znaku w czterech wersjach: dwie wersje polskie – pełna i skrócona i dwie wersje angielskie – pełna i skrócona. Fragment czysto graficzny powinien być taki sam we wszystkich wersjach i nie powinien zawierać skrótów nazwy Towarzystwa. Wszystkie  wersje powinny być wykonane jako kolorowe, ale powinny również dobrze prezentować się w skali szarości. Propozycje powinny nawiązywać do rodzaju działalności Towarzystwa i powinny stanowić łatwy do reprodukcji znak graficzny. Wskazana jest oszczędność w liczbie kolorów, aby logo nadawało się zarówno na plakat, jak i statuetkę, dyplom, papier firmowy czy długopis reklamowy.

Projekt należy sporządzić w postaci pliku z grafiką wektorową (svg, ps, eps, pliki CorelDraw, Inkscape itp.) aby umożliwić przeskalowanie rysunku bez straty jakości. Projekt logotypu powinien zawierać standardowe czcionki, używane w programach tzw. „public domain”.

Pełna wersja oprócz znaku graficznego powinna zawierać nazwę “Polskie Towarzystwo Krystalograficzne” a angielska odpowiednio “Polish Crystallographic Association”. Wersja skrócona powinna zawierać odpowiednio skróty: “PTKryst” i “PCrA”.

Znak graficzny powinien spełniać współczesne wymagania dotyczące tego typu dzieł, zobacz np. http://www.logofirmowe.pl/reguly-i-zasady-projektowania-logo/

3. Prace należy przesyłać drogą mailową na adres sekretarza Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego w terminie do 31 października 2019 roku. Adres sekretarza: malgorzata.szczesio@p.lodz.pl. Zgłoszenie projektu należy przedstawić w postaci pliku czytanego przez Program Word MSOffice (.doc, .docx, .odc), zawierającego wklejone propozycje, tak jak w załączonym przykładzie Zgloszenie_Projektu_Logo_PTKryst.

4. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 500PLN. Koszty związane z przygotowaniem propozycji konkursowej leżą po stronie uczestnika konkursu i nie podlegają rekompensacie ze strony Towarzystwa. Autor zwycięskiej pracy przenosi na Polskie Towarzystwo Krystalograficzne wszelkie prawa, a w szczególności prawo własności intelektualnej, nieograniczonego posiadania i dysponowania  zaprojektowanym logo. Projekty niewykorzystane zostaną zwrócone autorom i nie będą udostępniane innym osobom ani instytucjom. Dane osobowe przekazane przez uczestników konkursu będą wykorzystane przez Organizatorów jedynie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu i nie będą przechowywane po jego zakończeniu.

5. Oceny projektów i wyboru zwycięzcy dokona Zarząd Towarzystwa w terminie najpóźniej dwóch tygodni od czasu zakończenia zbierania zgłoszeń.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli nadesłane projekty nie spełnią oczekiwań Zarządu Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.

61 Konwersatorium Krystalograficzne

Komitet Krystalografii PAN
Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

zapraszają na

61 Konwersatorium Krystalograficzne
27 – 28 czerwca 2019 r. (czwartek, piątek)
61st Polish Crystallographic Meeting
June 27 – 28, 2019


Warsztaty Naukowe PTKryst i Rigaku Oxford Diffraction “Zaawansowane zastosowania oprogramowania CrysAlisPro
26 czerwca 2019 r. (środa)

oraz Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
28 czerwca 2019 r.
 (piątek),
które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Szczegóły na stronie: https://www.intibs.pl/kk2019/

Konferencja 7-th European Charge Density Meeting

Informujemy, ze w dniach 26 czerwca – 1 lipca 2016r. w budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 7. Europejska Konferencja na temat Gęstości Elektronowej – 7th European Charge Density Meeting (ECDM7). Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Uniwersytet Warszawski (Wydział Chemii UW), Polska Akademia Nauk (Komitet Krystalografii PAN) oraz Polskie Towarzystwo Krystalograficzne. Szczegóły w artykule autorstwa Krzysztofa Woźniaka opublikowanym w Orbitalu. Dla zainteresowanych udostępniamy również książkę streszczeń doniesień naukowych z tej konferecji ECDM7_book_of_abstracts-1.

58 Konwersatorium Krystalograficzne

W imieniu organizatorów publikujemy zaproszenie.

Szanowni Państwo,

W załączonym pliku pdf przesyłamy informację o tegorocznym 58 Konwersatorium Krystalograficznym oraz o Warsztatach Naukowych, wręczeniu Nagrody i walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego (22 – 24 VI 2016 r.)
KK2016 – pierwsze ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Komitet Organizacyjny 58 KK 2016
http://intibs.pl/kk2016/

Druga Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna

Przypominamy w imieniu organizatorów, że w tym roku odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Główne nagrody (oprócz sławy) to 5 – dniowa wycieczka do Japonii  ze zwiedzaniem firmy Rigaku oraz komputer osobisty. Dalsze informacje na stronie organizatorów: (Komitet Krystalografii PAN). Zachęcamy zainteresowanych do licznego udziału w eliminacjach uczelnianych (marzec – maj 2016) i liczymy na spotkanie w finale we Wrocławiu 22 czerwca 2016.

Jarosław Chojnacki