56 Konwersatorium Krystalograficzne

Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
zapraszają na

56 Konwersatorium Krystalograficzne
26-27 czerwca 2014 r. (czwartek, piątek)
oraz
Walne Zebranie, Sesję Naukową i Warsztaty
Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
27-28 czerwca 2014 r. (piątek, sobota),

które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Program Konwersatorium przewiduje 2 dni obrad zawierających referaty i 2 sesje plakatowe (czwartek i piątek).
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego odbędzie się w piątek o godz. 15:00.

Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego odbędzie się w piątek, w godz. 16:30 – 19:00. Sesja, organizowana w Międzynarodowym Roku Krystalografii, a poświęcona historii polskiej krystalografii i jej wybitnym reprezentantom jest obecnie w fazie przygotowań. Prosimy o zgłoszenia wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu w trakcie Sesji. Chętnym referentom będziemy wdzięczni za możliwie szybki e-mailowy kontakt z organizatorami. Umożliwi to optymalne zaplanowanie programu Sesji.

Warsztaty PTK “Rozwiązywanie struktury krystalograficznej z dyfraktogramów proszkowych” poprowadzi prof. dr hab. Wiesław Łasocha wraz z zespołem z Wydziału Chemii UJ i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w sobotę, w godz. 9:00 – 13:30.

Posiedzenie plenarne Komitetu Krystalografii PAN odbędzie się w piątek o godz. 12:00.

W przeddzień Konwersatorium, we środę 25 VI 2014 r., odbędzie się Krajowy Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na inaugurację Konwersatorium, we czwartek 26 VI 2014 r. Organizatorzy Olimpiady proszą Państwa o zachęcenie studentów do udziału w imprezie. Termin zgłoszeń uczestnictwa w Olimpiadzie upływa 15 V 2014 r. (informacja na stronie http://www.komkryst.pan.pl/index.php/en/olimpiada).

Koszty udziału w Konwersatorium, Sesji i Warsztatach PTK (przejazd, zakwaterowanie, diety) ponosi instytucja delegująca. Tradycyjnie nie ma opłaty konferencyjnej (wpisowego).

Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń komunikatów (wyłącznie przy pomocy internetowego systemu konferencyjnego): 3 czerwca 2014 r.  

Internetowa witryna Konwersatorium, Sesji i Warsztatów PTK: http://intibs.pl/kk2014/
E-mailowy adres do korespondencji: konwersatorium@int.pan.wroc.pl

International Year of Crystallography

posterIYCr
UN decided to proclaim 2014 the International Year of Crystallography. The idea was transformed into action by International Union of Crystallography (IUCr) and all the related organizations, including Polish Crystallographic Association.
Polish Homepage of IYCr
One of the many events accompanying the celebration of IYCr is, organized by Polish Commity of Crystalography (part of Polish Academy of Sciences) the Polish Crystallographic olympic contest.

Details (in Polish):
http://www.komkryst.pan.pl/index.php/en/olimpiada