59 Polish Crystallographic Meeting

Polish Crystallographic Committee of the Polish Academy of Sciences
and
Polish Crystallographic Association
and
Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

cordially invite you to

59 Polish Crystallographic Meeting
57 Konwersatorium Krystalograficzne

on 29-30 June 2017 (Thursday and Friday) and

Workshop of Polish Crystallographic Association
“First steps with CSD and PDB Databases”

on 28 June 2017 (Wednesday) and

General Meeting of Polish Crystallographic Association
and presentation of annual PCrA prize winners

on 30 June 2017,

that will be held in Wrocław at Institute of Low Temperature and Structure Research (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN), Okólna street 2.

Internet page of 59 Polish Crystallographic Meeting
and PCrA Workshop:
http://www.intibs.pl/KK2017/.

E-mail address for correspondence: konwersatorium@int.pan.wroc.pl

28. Osie śrubowe po przekątnej

W grupie symetrii P43212 występują osie dwukrotne zarówno zwyczajne jak i śrubowe. Elementy symetrii można z łatwością obejrzeć pod Mercurym, w opcji More info / Symmetry Operators List.
Mamy tam więc podane operacje obrotu śrubowego o 180°; zarówno w kierunku [001] jak i [100] czy [010] (czyli odpowiednio z, x i y). Mamy też podane obroty zwykłe działające po przekątnej, czyli w kierunku [110] i [-110]. Po wyświetleniu elementów symetrii (Display/ Symmetry elements) widać jednak, że w kierunkach przekątnych również działają dwukrotne osie śrubowe, których równania nie są wymienione na liście.

Jak będzie wyglądało równanie operacji symetrii, generowanej przez oś śrubową 21 przechodzącą przez punkty (1/2 0 0) i (1 1/2 0)?