61 Polish Crystallographic Meeting

Committee on Crystallography of the Polish Academy of Sciences
Polish Crystallographic Association
Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences

invite to the

61st Polish Crystallographic Meeting
June 27-28, 2019
 

Scientific Workshop of the Polish Crystallographic Association and Rigaku Oxford Diffraction 
“Advanced CrysAlisPro Workshop” 
June 26, 2019

and General Assembly of the Polish Crystallographic Association
June 28, 2019

that will take place at the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS 
in Wrocław, Okólna Street 2.

For details see https://www.intibs.pl/kk2019/index.php

61 Konwersatorium Krystalograficzne

Komitet Krystalografii PAN
Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

zapraszają na

61 Konwersatorium Krystalograficzne
27 – 28 czerwca 2019 r. (czwartek, piątek)
61st Polish Crystallographic Meeting
June 27 – 28, 2019


Warsztaty Naukowe PTKryst i Rigaku Oxford Diffraction “Zaawansowane zastosowania oprogramowania CrysAlisPro
26 czerwca 2019 r. (środa)

oraz Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
28 czerwca 2019 r.
 (piątek),
które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Szczegóły na stronie: https://www.intibs.pl/kk2019/