Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Konferencja 7-th European Charge Density Meeting

Informujemy, ze w dniach 26 czerwca – 1 lipca 2016r. w budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 7. Europejska Konferencja na temat Gęstości Elektronowej – 7th European Charge Density Meeting (ECDM7). Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Uniwersytet Warszawski (Wydział Chemii UW), Polska Akademia Nauk (Komitet Krystalografii PAN) oraz Polskie Towarzystwo Krystalograficzne. Szczegóły w artykule autorstwa Krzysztofa Woźniaka opublikowanym w Orbitalu. Dla zainteresowanych udostępniamy również książkę streszczeń doniesień naukowych z tej konferecji ECDM7_book_of_abstracts-1.

58 Konwersatorium Krystalograficzne

W imieniu organizatorów publikujemy zaproszenie.

Szanowni Państwo,

W załączonym pliku pdf przesyłamy informację o tegorocznym 58 Konwersatorium Krystalograficznym oraz o Warsztatach Naukowych, wręczeniu Nagrody i walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego (22 – 24 VI 2016 r.)
KK2016 – pierwsze ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Komitet Organizacyjny 58 KK 2016
http://intibs.pl/kk2016/

Druga Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna

Przypominamy w imieniu organizatorów, że w tym roku odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Główne nagrody (oprócz sławy) to 5 – dniowa wycieczka do Japonii  ze zwiedzaniem firmy Rigaku oraz komputer osobisty. Dalsze informacje na stronie organizatorów: (Komitet Krystalografii PAN). Zachęcamy zainteresowanych do licznego udziału w eliminacjach uczelnianych (marzec – maj 2016) i liczymy na spotkanie w finale we Wrocławiu 22 czerwca 2016.

Jarosław Chojnacki

 

Konferencja MULTI-POLE

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego,
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na organizowaną między 10 a 13 maja 2015 r w Warszawie (Pałac Staszica) konferencję:
Multi-Pole Approach to Structural Science, która w zamierzeniu ma być promocją osiągnięć nauk strukturalnych dokonanych przez naukowców polskich bądź blisko z Polską związanych. Będzie to spotkanie naukowców pracujących w Polsce z polską diasporą krystalograficzną. Właśnie ruszyła witryna internetowa konferencji pod adresem http://www.multipole-meetings.org/ .
Wszystkich Państwa w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Jednocześnie uprzejmie proszę o rozpropagowanie imprezy w swoich środowiskach. Rejestracja konferencyjna oraz szczegóły pojawią się wkrótce na witrynie konferencji.   Plakat konferencji: Poster-v5.

Z najlepszymi pozdrowieniami
Zbigniew Kaszkur – Sekretarz PTKryst

56 Konwersatorium Krystalograficzne

Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
zapraszają na

56 Konwersatorium Krystalograficzne
26-27 czerwca 2014 r. (czwartek, piątek)
oraz
Walne Zebranie, Sesję Naukową i Warsztaty
Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
27-28 czerwca 2014 r. (piątek, sobota),

które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Program Konwersatorium przewiduje 2 dni obrad zawierających referaty i 2 sesje plakatowe (czwartek i piątek).
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego odbędzie się w piątek o godz. 15:00.

Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego odbędzie się w piątek, w godz. 16:30 – 19:00. Sesja, organizowana w Międzynarodowym Roku Krystalografii, a poświęcona historii polskiej krystalografii i jej wybitnym reprezentantom jest obecnie w fazie przygotowań. Prosimy o zgłoszenia wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu w trakcie Sesji. Chętnym referentom będziemy wdzięczni za możliwie szybki e-mailowy kontakt z organizatorami. Umożliwi to optymalne zaplanowanie programu Sesji.

Warsztaty PTK “Rozwiązywanie struktury krystalograficznej z dyfraktogramów proszkowych” poprowadzi prof. dr hab. Wiesław Łasocha wraz z zespołem z Wydziału Chemii UJ i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w sobotę, w godz. 9:00 – 13:30.

Posiedzenie plenarne Komitetu Krystalografii PAN odbędzie się w piątek o godz. 12:00.

W przeddzień Konwersatorium, we środę 25 VI 2014 r., odbędzie się Krajowy Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na inaugurację Konwersatorium, we czwartek 26 VI 2014 r. Organizatorzy Olimpiady proszą Państwa o zachęcenie studentów do udziału w imprezie. Termin zgłoszeń uczestnictwa w Olimpiadzie upływa 15 V 2014 r. (informacja na stronie http://www.komkryst.pan.pl/index.php/en/olimpiada).

Koszty udziału w Konwersatorium, Sesji i Warsztatach PTK (przejazd, zakwaterowanie, diety) ponosi instytucja delegująca. Tradycyjnie nie ma opłaty konferencyjnej (wpisowego).

Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń komunikatów (wyłącznie przy pomocy internetowego systemu konferencyjnego): 3 czerwca 2014 r.  

Internetowa witryna Konwersatorium, Sesji i Warsztatów PTK: http://intibs.pl/kk2014/
E-mailowy adres do korespondencji: konwersatorium@int.pan.wroc.pl