Archiwum miesiąca: sierpień 2014

Zag. 8. Symetria elipsoid drgań termicznych

W strukturach gdzie atom lub grupa atomów leży na pozycji szczególnej (specjalnej) udokładniane anizotropowo czynniki drgań termicznych (U11, U22, U33, U12, U13, U23) tych atomów nie są – a przynajmniej nie muszą być – od siebie niezależne.
Pytanie brzmi następująco: Jakie są zależności między czynnikami drgań termicznych jeżeli atom leży na osi dwukrotnej skierowanej wzdłuż wektora [110], a jakie jeśli atom leży na środku symetrii?
Andrzej Olczak