Archiwum miesiąca: sierpień 2016

Konferencja 7-th European Charge Density Meeting

Informujemy, ze w dniach 26 czerwca – 1 lipca 2016r. w budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 7. Europejska Konferencja na temat Gęstości Elektronowej – 7th European Charge Density Meeting (ECDM7). Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Uniwersytet Warszawski (Wydział Chemii UW), Polska Akademia Nauk (Komitet Krystalografii PAN) oraz Polskie Towarzystwo Krystalograficzne. Szczegóły w artykule autorstwa Krzysztofa Woźniaka opublikowanym w Orbitalu. Dla zainteresowanych udostępniamy również książkę streszczeń doniesień naukowych z tej konferecji ECDM7_book_of_abstracts-1.