Konkurs na logo Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

Regulamin konkursu na logo dla Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

1. Ogłaszamy konkurs na zaprojektowanie i wykonanie logo dla Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno członkowie Towarzystwa jak i osoby nie będące członkami PTKryst.

2. Zadaniem uczestnika jest przedstawienie propozycji znaku graficznego (logo) i przedstawienie przykładów zastosowania tego znaku w czterech wersjach: dwie wersje polskie – pełna i skrócona i dwie wersje angielskie – pełna i skrócona. Fragment czysto graficzny powinien być taki sam we wszystkich wersjach i nie powinien zawierać skrótów nazwy Towarzystwa. Wszystkie  wersje powinny być wykonane jako kolorowe, ale powinny również dobrze prezentować się w skali szarości. Propozycje powinny nawiązywać do rodzaju działalności Towarzystwa i powinny stanowić łatwy do reprodukcji znak graficzny. Wskazana jest oszczędność w liczbie kolorów, aby logo nadawało się zarówno na plakat, jak i statuetkę, dyplom, papier firmowy czy długopis reklamowy.

Projekt należy sporządzić w postaci pliku z grafiką wektorową (svg, ps, eps, pliki CorelDraw, Inkscape itp.) aby umożliwić przeskalowanie rysunku bez straty jakości. Projekt logotypu powinien zawierać standardowe czcionki, używane w programach tzw. „public domain”.

Pełna wersja oprócz znaku graficznego powinna zawierać nazwę “Polskie Towarzystwo Krystalograficzne” a angielska odpowiednio “Polish Crystallographic Association”. Wersja skrócona powinna zawierać odpowiednio skróty: “PTKryst” i “PCrA”.

Znak graficzny powinien spełniać współczesne wymagania dotyczące tego typu dzieł, zobacz np. http://www.logofirmowe.pl/reguly-i-zasady-projektowania-logo/

3. Prace należy przesyłać drogą mailową na adres sekretarza Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego w terminie do 31 października 2019 roku. Adres sekretarza: malgorzata.szczesio@p.lodz.pl. Zgłoszenie projektu należy przedstawić w postaci pliku czytanego przez Program Word MSOffice (.doc, .docx, .odc), zawierającego wklejone propozycje, tak jak w załączonym przykładzie Zgloszenie_Projektu_Logo_PTKryst.

4. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 500PLN. Koszty związane z przygotowaniem propozycji konkursowej leżą po stronie uczestnika konkursu i nie podlegają rekompensacie ze strony Towarzystwa. Autor zwycięskiej pracy przenosi na Polskie Towarzystwo Krystalograficzne wszelkie prawa, a w szczególności prawo własności intelektualnej, nieograniczonego posiadania i dysponowania  zaprojektowanym logo. Projekty niewykorzystane zostaną zwrócone autorom i nie będą udostępniane innym osobom ani instytucjom. Dane osobowe przekazane przez uczestników konkursu będą wykorzystane przez Organizatorów jedynie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu i nie będą przechowywane po jego zakończeniu.

5. Oceny projektów i wyboru zwycięzcy dokona Zarząd Towarzystwa w terminie najpóźniej dwóch tygodni od czasu zakończenia zbierania zgłoszeń.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli nadesłane projekty nie spełnią oczekiwań Zarządu Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.

6 komentarzy do “Konkurs na logo Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

 1. Pytanie:
  W podanym pliku wielkość loga nie zgadza sie z opisem – nie jest to 140×40 ani 40×40 w wersji skróconej.  Zastanawiam się też czy logo musi przedstawione być w takiej formie, czy też miejsce napisów może być inne.

 2. Rzeczywiście, po wydrukowaniu wysokość jest 39 zamiast 40 mm, a długość nieco większa, ale to nie jest kluczowe. Plik graficzny i tak ma być skalowalny, podobnie jak czcionka napisu, więc wielkość przysłanego obrazka nie jest istotna. Bardziej chodzi o to by był czytelny dla komisji oceniającej. Odstępstwa +/- 10% od podanych wielkości grafiki nie będą powodem do odrzucenia projektu. Położenie napisu dla małego logo może być inne, zwłaszcza jeżeli wygeneruje to ciekawy efekt wizualny.  

  1. Ostatnio pojawiły się pytania o liczbę zgłoszeń od jednej osoby. Ponieważ w regulaminie o tym nie było mowy, dopuszczamy dowolną liczbę, choć ze względów organizacyjnych (sprawność działania komisji), prosimy aby nie przekraczać 5-7 wzorów od jednego projektodawacy.

 3. Dalsze etapy konkursu

  Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Nadesłano w sumie 19 propozycji, obecnie przystępujemy do ich oceny i rozstrzygnięcia konkursu. O wynikach konkursu na logo PTKryst poinformujemy po uzyskaniu rankingu projektów od członków Zarządu i podliczeniu głosów.

  4 listopada 2019

 4. Drodzy Autorzy!
  Ze względu na wyrównany poziom artystyczny wybranie najlepszego projektu zajęło nam nieco więcej czasu niż założyliśmy. Prawdopodobnie jutro 15.11, po opracowaniu wyników głosowań, ogłosimy oficjalne rozwiązanie konkursu. Prosimy jeszcze o nieco cierpliwości.

 5. Szanowni Autorzy!

  Decyzją Zarządu PTKryst do drugiej tury konkursu zakwalifikowaliśmy projekty Marty Kowalkińskiej, Andrzeja Okuniewskiego, Weroniki Tadli i Damiana Trzybińskiego. W drugim głosowaniu 14 XI zwyciężył projekt Pana Trzybińskiego.
  Dziękujemy wszystkim autorom za wysiłek włożony w przygotowanie projektów, wszystkie reprezentowały dobry poziom graficzny i wybór najlepszego nie był łatwym zadaniem.
  Niestety, w piątek 15 XI Zarząd otrzymał zastrzeżenia odnośnie przebiegu konkursu i podane rozstrzygnięcie jest zawieszone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antyspam * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.