56 Konwersatorium Krystalograficzne

Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
zapraszają na

56 Konwersatorium Krystalograficzne
26-27 czerwca 2014 r. (czwartek, piątek)
oraz
Walne Zebranie, Sesję Naukową i Warsztaty
Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
27-28 czerwca 2014 r. (piątek, sobota),

które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Program Konwersatorium przewiduje 2 dni obrad zawierających referaty i 2 sesje plakatowe (czwartek i piątek).
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego odbędzie się w piątek o godz. 15:00.

Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego odbędzie się w piątek, w godz. 16:30 – 19:00. Sesja, organizowana w Międzynarodowym Roku Krystalografii, a poświęcona historii polskiej krystalografii i jej wybitnym reprezentantom jest obecnie w fazie przygotowań. Prosimy o zgłoszenia wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu w trakcie Sesji. Chętnym referentom będziemy wdzięczni za możliwie szybki e-mailowy kontakt z organizatorami. Umożliwi to optymalne zaplanowanie programu Sesji.

Warsztaty PTK “Rozwiązywanie struktury krystalograficznej z dyfraktogramów proszkowych” poprowadzi prof. dr hab. Wiesław Łasocha wraz z zespołem z Wydziału Chemii UJ i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w sobotę, w godz. 9:00 – 13:30.

Posiedzenie plenarne Komitetu Krystalografii PAN odbędzie się w piątek o godz. 12:00.

W przeddzień Konwersatorium, we środę 25 VI 2014 r., odbędzie się Krajowy Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na inaugurację Konwersatorium, we czwartek 26 VI 2014 r. Organizatorzy Olimpiady proszą Państwa o zachęcenie studentów do udziału w imprezie. Termin zgłoszeń uczestnictwa w Olimpiadzie upływa 15 V 2014 r. (informacja na stronie http://www.komkryst.pan.pl/index.php/en/olimpiada).

Koszty udziału w Konwersatorium, Sesji i Warsztatach PTK (przejazd, zakwaterowanie, diety) ponosi instytucja delegująca. Tradycyjnie nie ma opłaty konferencyjnej (wpisowego).

Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń komunikatów (wyłącznie przy pomocy internetowego systemu konferencyjnego): 3 czerwca 2014 r.  

Internetowa witryna Konwersatorium, Sesji i Warsztatów PTK: http://intibs.pl/kk2014/
E-mailowy adres do korespondencji: konwersatorium@int.pan.wroc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antyspam * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.