Zag. 7. Pary Friedela i Bijvoeta

Do wyznaczania konfiguracji absolutnej wykorzystuje się pary refleksów związanych przez symetrię. Używa się par Friedela (para refleksów o indeksach hkl i -h-k-l) i par Bijvoeta. Para Bijvoeta to para symetrycznie równoważna z parą Fiedela, z użyciem symetrii dozwolonych w danej grupie (innych niż inwersja). Załóżmy, że mamy kryształ o symetrii grupy punktowej P41. Podaj indeksy refleksów, które będą stanowiły parę Friedela oraz pary Bijvoeta z refleksem o indeksach

1 2 -3

6 komentarzy do “Zag. 7. Pary Friedela i Bijvoeta

  1. Odpowiedź bezpośrednia jest taka: symetria refleksów będzie odpowiadała grupie 4. To, że oś jest śrubowa, nie ma większego znaczenia, chociaż będzie wpływać na powstawanie wygaszeń systematycznych osiowych. W grupie 4 mamy następujące operacje symetrii:
   obrót 4+: -y, x, z
   obrót 2: -x, -y, z
   obrót 4-: y,-x,z.

   Para Friedela to (1 2 -3) i (-1 -2 3).
   Refleksy równoważne do (-1 -2 3), zgodnie z podanymi wyżej wzorami, to (2 -1 3) (1 2 3) i (-2 1 3). Czyli parami Bijvoeta są również
   (1 2 -3) i (2 -1 3),
   (1 2 -3) i (1 2 3),
   (1 2 -3) i (-2 1 3).
   Może ten przykład trochę przybliża zagadnienie.
   Podobnie, zamiast pierwszego refleksu (1 2 -3) możemy użyć jego równoważniki otrzymując kolejny zestaw par Bijvoeta. Wszystkie one będą wykazywały tę samą różnice w intensywnościach, zależną od konfiguracji absolutnej badanej struktury.

 1. Mam następujące pytanie: jaka będzie odpowiedż na tak sfomułowaną zagadkę, gdy będziemy mieli do czynienia z grupą P61?

  1. Może uproszczę nieco pytanie bez tracenia istoty sprawy:
   jakie są refleksy równoważne do refleksu 1 2 -3 w grupie symetrii P3?

   a. -2 -1 -3 i 1 -1 -3
   b. -3 1 -3 i 2 -3 -3

   1. Współrzędne wektorów w sieci rzeczywistej i odwrotnej pod wpływem przekształceń symetrii transformują się inaczej. Jeżeli macierz operacji symetrii w przestrzeni rzeczywistej (x,y,z) oznaczymy jako A, to macierz operacji symetrii w przestrzeni odwrotnej (h,k,l) będzie macierzą odwrotną i transponowaną w stosunku do A. Dla większosci układów krystalograficznych te macierze są sobie równe, gdyż macierze opisujące operacje symetrii są macierzami ortogonalnymi. Inaczej jest w układach heksagonalnym i trygonalnym, gdzie przekształcenia symetrii opisane są macierzami nieortogonalnymi.

    Dla symetrii opisanej grupą punktową ‘3’ macierz obrotu o 120 stopni w przestrzeni rzeczywistej ma następujacą postać:

    |0 -1 0|
    |1 -1 0|
    |0 0 1|,

    a w przestrzeni odwrotnej ma następującą postać:

    |-1 -1 0|
    | 1 0 0|
    | 0 0 1|

    Stąd już łatwo widać, że prawidłowa jest odpowiedź b.

 2. Dziękuję za tę zagadkę i odpowiedź. W ten sposób z jednego problemu urodził się nowy i to taki, na który nie zawsze zwraca się uwagę. Zwłaszcza obecnie, gdy większość operacji wykonuje program komputerowy traktowany jako czarna skrzynka. Tak więc ponownie wracamy do stwierdzenia, ze jeśli mamy inne wektory bazowe w przestrzeni zwykłej i odwrotnej to i inna może być macierz przekształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antyspam * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.