Historia

Historia
Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

Pierwsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego odbyło się w dniu 29 czerwca 2006 roku we Wrocławiu (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul. Okólna 2).

Zebraniu przewodniczyła prof. dr hab. Zofia Kosturkiewicz (UAM, Poznań).

Stanisław Hodorowicz (UJ, Kraków) został wybrany Przewodniczącym PTK.

Do Zarządu PTK zostało dokooptowanych 8 osób w trybie przewidzianym przez Statut PTK.
Skład Zarządu PTK:
Stanisław Hodorowicz (UJ, Kraków) – Prezes PTK
Grzegorz Bujacz (PŁ, Łódź)
Maria Gdaniec (UAM, Poznań)
Marek Główka (PŁ, Łódź)
Antoni Konitz (PG, Gdańsk)
Anna Kozioł‚ (UMCS, Lublin)
Zofia Lipkowska (ICHO PAN, Warszawa)
Barbara Oleksyn (UJ, Kraków) – Skarbnik PTK
Wojciech Paszkowicz (IF PAN, Warszawa)
Adam Pietraszko (INTiBS PAN, Wrocław)
Katarzyna Stadnicka (UJ, Kraków) – Sekretarz PTK

 

26-go czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonało wyboru nowych władz Towarzystwa: Zarządu:

 • Janusz Lipkowski (IChF, Warszawa) – Prezes PTK, jlipkowski@ichf.edu.pl
 • Jarosław Chojnacki (PG, Gdańsk), jaroslaw.chojnacki@chem.pg.gda.pl
 • Maria Gdaniec (UAM, Poznań) , magdan@amu.edu.pl
 • Marek Główka (PŁ, Łódź) , marekglo@p.lodz.pl
 • Zbigniew Kaszkur (IChF, Warszawa) – Sekretarz PTK, zbig@ichf.edu.pl
 • Anna Kozioł (UMCS, Lublin), Anna.Koziol@umcs.lublin.pl
 • Maciej Kubicki (UAM, Poznań), mkubicki@amu.edu.pl
 • Krzysztof Lewiński (UJ, Kraków) – Skarbnik PTK, lewinski@chemia.uj.edu.pl
 • Wojciech M.Wolf (PŁ, Łódź), wmwolf@p.lodz.pl
 • Marek Wołcyrz (INT, Wrocław), M.Wolcyrz@int.pan.wroc.pl
 • Krzysztof Woźniak (UW, Warszawa), KWozniak@chem.uw.edu.pl

oraz Komisji Rewizyjnej :

 • Andrzej Olech (UJ, Kraków), olech@chemia.uj.edu.pl
 • Katarzyna Stadnicka (UJ, Kraków), stadnick@chemia.uj.edu.pl
 • Grażyna Wójcik (PW, Wrocław), grazyna.m.wojcik@pwr.wroc.pl

Do 28-go czerwca 2013 r stowarzyszenie PTK liczyło 145 członków,
w tym
Członkowie – Założyciele: 26 osób
Członkowie przyjęci na posiedzeniu otwartym Zarządu PTK
w dniu 22 maja 2006 (Kraków): 41 osób
w dniu 29 czerwca 2006 (Wrocław): 45 osób
w dniu 25 czerwca 2010 (Wrocław): 13 osób
w dniu 1 lipca 2011 (Wrocław) : 18 osób
w dniu 6 lipca 2012 (Wrocław): 2 osoby

Walne Zgromadzenie 6-go lipca 2012 r. ze względu na problemy formalne zadecydowało o przedłużeniu kadencji władz Towarzystwa- Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na okres roku.

W końcu 2012 r. przystąpiliśmy do weryfikacji członkowstwa PTK i osoby nie opłacające składek przez ponad 2 lata zgodnie ze Statutem były monitowane drogą elektroniczną a następnie skreślone z listy członków Towarzystwa decyzją Zarządu z dn 27.06.2013.
Lista członków Towarzystwa zmniejszyła się do 64 osób.
W dn. 29.06.2013 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, któremu przewodniczył prof.dr hab. Adam Pietraszko. Na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzono decyzję Zarządu oraz przegłosowano wymaganą większością głosów zmiany w Statucie umożliwiające głosowanie w trybie elektronicznym a następnie dokonano wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na następną kadencję 2013-2016. Skład nowych władz Towarzystwa podaje zakładka Zarząd. Nowy Zarząd ukonstytuował się a następnie przyjął w poczet członków 7 nowych członków, którzy złożyli deklaracje członkowskie.
Towarzystwo skupiało 72 osoby.

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 28-go czerwca 2013 roku wybrano Zarząd Towarzystwa na lata 2013-2015 w składzie:

 • Janusz Lipkowski (IChF, Warszawa) – Prezes PTK, jlipkowski@ichf.edu.pl
 • Zbigniew Kaszkur (IChF, Warszawa) – Sekretarz PTK, zbig@ichf.edu.pl
 • Krzysztof Lewiński (UJ, Kraków) – Skarbnik PTK, lewinski@chemia.uj.edu.pl
 • Anna Kozioł (UMCS, Lublin), Anna.Koziol@umcs.lublin.pl
 • Agata Białońska (UW, Wrocław) – agata.bialonska@chem.uni.wroc.pl
 • Jarosław Chojnacki (PG, Gdańsk), jaroslaw.chojnacki@pg.gda.pl
 • Marek Daszkiewicz (INT, Wrocław), m.daszkiewicz@int.pan.wroc.pl
 • Maciej Kubicki (UAM, Poznań), mkubicki@amu.edu.pl
 • Wojciech Paszkowicz (IF PAN, Warszawa), paszk@ifpan.edu.pl
 • Marek Wołcyrz (INT, Wrocław), M.Wolcyrz@int.pan.wroc.pl

oraz Komisję Rewizyjną w składzie :

 • Katarzyna Ślepokura (UW, Wrocław), katarzyna.slepokura@chem.uni.wroc.pl
 • Leszek Zbigniew Ciunik(UW, Wrocław), leszek.ciunik@chem.uni.wroc.pl
 • Lucjan Jerzykiewicz (UW, Wrocław), lucjan.jerzykiewicz@chem.uni.wroc.pl

Liczebność Towarzystwa wynosiła 88 osób.

Walne Zebranie 26 czerwca 2015 roku przegłosowało regulamin nagrody PTK. Nagroda będzie przyznawana dorocznie za wybitne zasługi dla polskiego środowiska krystalograficznego.

Na sesji 24-go czerwca2016 roku przyznano nagrodę po raz pierwszy.  Laureatem został dr Damian Kucharczyk.  Specjalny dyplom przyznano wieloletniemu organizatorowi Konwersatoriów Krystalograficznych prof. Adamowi Pietraszce.

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 24-go czerwca 2016 roku wybrano Zarząd Towarzystwa na lata 2016-2018 w składzie:

 • Agata Białońska (UW, Wrocław), agata.bialonska@chem.uni.wroc.pl
 • Anna Bujacz (PŁ, Łódź), – Skarbnik PTK, anna.bujacz@p.lodz.pl
 • Jarosław Chojnacki (PG, Gdańsk), jaroslaw.chojnacki@pg.gda.pl
 • Marek Daszkiewicz (INT, Wrocław), m.daszkiewicz@int.pan.wroc.pl
 • Maria Gdaniec (UAM, Poznań), magdan@amu.edu.pl
 • Marek Główka (PŁ, Łódź) – Prezes PTK, marekglo@p.lodz.pl
 • Mariusz Jaskólski (UAM, Poznań), mariuszj@amu.edu.pl
 • Zbigniew Kaszkur (IChF, Warszawa) , zbig@ichf.edu.pl
 • Janusz Lipkowski (IChF, Warszawa), jlipkowski@ichf.edu.pl
 • Małgorzata Szczesio (PŁ, Łódź)- Sekretarz PTK, malgorzata.szczesio@p.lodz.pl
 • Marek Wołcyrz (INT, Wrocław), M.Wolcyrz@int.pan.wroc.pl

oraz Komisję Rewizyjną w składzie :

 • Leszek Zbigniew Ciunik(UW, Wrocław), leszek.ciunik@chem.uni.wroc.pl
 • Lucjan Jerzykiewicz (UW, Wrocław)-Sekretarz, lucjan.jerzykiewicz@chem.uni.wroc.pl
 • Katarzyna Ślepokura (UW, Wrocław)- Przewodnicząca, katarzyna.slepokura@chem.uni.wroc.pl

Przegłosowano przyjęcie nowych członków zwiększając liczebność Towarzystwa do 92 osób.

Składki
Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalono na : 40.- zł‚
Wysokość rocznej składki dla studentów i doktorantów : 20.- zł‚

W  2017 na Walnym Zebraniu w dniu 30 czerwca przegłosowano zmianę skrótu z PTK na PTKryst, co zapisano w ostatnio zatwierdzonym sądownie statucie Towarzystwa. 

Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 29 czerwca 2018 roku zadecydowało o przyjęciu 4 nowych członków i skreśleniu 10 osób zalegających ze składkami. Lista członków PTKryst po tych operacjach obejmuje obecnie 96 osób.

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 28 czerwca 2019 roku wybrano Zarząd Towarzystwa na lata 2019-2021 w składzie:

 • Agata Białońska (UW, Wrocław), agata.bialonska@chem.uni.wroc.pl
 • Anna Bujacz (PŁ, Łódź), – Skarbnik PTKryst, anna.bujacz@p.lodz.pl
 • Jarosław Chojnacki (PG, Gdańsk), jaroslaw.chojnacki@pg.edu.pl
 • Marek Daszkiewicz (INT, Wrocław), m.daszkiewicz@int.pan.wroc.pl
 • Maria Gdaniec (UAM, Poznań), magdan@amu.edu.pl
 • Marek Główka (PŁ, Łódź) – Prezes PTKryst, marek.glowka@p.lodz.pl
 • Mariusz Jaskólski (UAM, Poznań), mariuszj@amu.edu.pl
 • Zbigniew Kaszkur (IChF, Warszawa) , zbig@ichf.edu.pl
 • Janusz Lipkowski (IChF, Warszawa), janusz.lipkowski@wp.pl
 • Małgorzata Szczesio (PŁ, Łódź)- Sekretarz PTKryst, malgorzata.szczesio@p.lodz.pl
 • Marek Wołcyrz (INT, Wrocław), M.Wolcyrz@int.pan.wroc.pl

oraz Komisję Rewizyjną w składzie :

 • Leszek Zbigniew Ciunik(UW, Wrocław), leszek.ciunik@chem.uni.wroc.pl
 • Lucjan Jerzykiewicz (UW, Wrocław)-Sekretarz, lucjan.jerzykiewicz@chem.uni.wroc.pl
 • Katarzyna Ślepokura (UW, Wrocław)- Przewodnicząca, katarzyna.slepokura@chem.uni.wroc.pl

 

Po czasie pandemii koronawirusa kolejne Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbyło się w trybie zdalnym 29 czerwca 2022 roku za pośrednictwem Platformy Cisco w trakcie 63 Konwersatorium Krystalograficznego we Wrocławiu (też zdalnego).

W wyniku głosowania wybrano  zarząd PTKryst na kadencję 2022-2024 w składzie:

 • Agata Białońska (UW, Wrocław), agata.bialonska@chem.uni.wroc.pl
 • Anna Bujacz (PŁ, Łódź),  anna.bujacz@p.lodz.pl
 • Jarosław Chojnacki (PG, Gdańsk), jaroslaw.chojnacki@pg.edu.pl
 • Marek Daszkiewicz (INT, Wrocław), m.daszkiewicz@int.pan.wroc.pl
 • Agnieszka Janiak (UAM, Poznań), Sekretarz PTKryst, agnieszk@amu.edu.pl
 • Anna Kozioł (UMCS, Lublin), anna.koziol@mail.umcs.pl
 • Maciej Kubicki (UAM, Poznań), Prezes PTKryst, maciej.kubicki@amu.edu.pl
 • Paweł Piszora (UAM, Poznań) – Skarbnik PTKryst, pawel@amu.edu.pl
 • Małgorzata Szczesio (PŁ, Łódź)-  malgorzata.szczesio@p.lodz.pl
 • Katarzyna Ślepokura (UW, Wrocław) , katarzyna.slepokura@chem.uni.wroc.pl
 • Krzysztof Woźniak (UW, Warszawa), kwozniak@chem.uw.edu.pl

oraz Komisję Rewizyjną w składzie :

 • Marek Główka (PŁ, Łódź) – Przewodniczący, marek.glowka@p.lodz.pl
 • Wojciech M.Wolf (PŁ, Łódź), wmwolf@p.lodz.pl
 • Kinga Suwińska (UKSW, Warszawa), kinga.suwinska@uksw.edu.pl

Walne zebranie w trakcie dalszych obrad powierzyło Piotrowi Rejnhardtowi misję utworzenia Sekcji Młodych Krystalografów (ang. Polish Young Crystallographers).

 

Prosimy o wpłacanie składek członkowskich na konto PTKryst:

 

 

Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
Bank Pekao SA II O/łódź, Filia Nr 4
Numer rachunku
12 1240 5527 1111 0010 6880 2737
z dopiskiem składka członkowska za rok 20XX