Zarząd

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia (w trybie zdalnym) 29 czerwca 2022 roku wybrano Zarząd PTKryst na lata 2022-2024 w składzie:

 • Agata Białońska (UW, Wrocław), agata.bialonska@chem.uni.wroc.pl
 • Anna Bujacz (PŁ, Łódź),  anna.bujacz@p.lodz.pl
 • Jarosław Chojnacki (PG, Gdańsk), jaroslaw.chojnacki@pg.edu.pl
 • Marek Daszkiewicz (INT, Wrocław), m.daszkiewicz@int.pan.wroc.pl
 • Agnieszka Janiak (UAM, Poznań), Sekretarz PTKrystagnieszk@amu.edu.pl
 • Anna Kozioł (UMCS, Lublin), anna.koziol@mail.umcs.pl
 • Maciej Kubicki (UAM, Poznań), Prezes PTKrystmaciej.kubicki@amu.edu.pl
 • Paweł Piszora (UAM, Poznań) – Skarbnik PTKrystpawel@amu.edu.pl
 • Małgorzata Szczesio (PŁ, Łódź)-  malgorzata.szczesio@p.lodz.pl
 • Katarzyna Ślepokura (UW, Wrocław) , katarzyna.slepokura@chem.uni.wroc.pl
 • Krzysztof Woźniak (UW, Warszawa), kwozniak@chem.uw.edu.pl

oraz Komisję Rewizyjną:

 • Kinga Suwińska (UKSW, Warszawa), Przewodnicząca, kinga.suwinska@uksw.edu.pl
 • Marek Główka (PŁ, Łódź) – Sekretarz, marek.glowka@p.lodz.pl
 • Wojciech M.Wolf (PŁ, Łódź), wmwolf@p.lodz.pl