Zarząd

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 28 czerwca 2019 roku wybrano Zarząd Towarzystwa na lata 2019-2021 w składzie:

 • Agata Białońska (UW, Wrocław), agata.bialonska@chem.uni.wroc.pl
 • Anna Bujacz (PŁ, Łódź), – Skarbnik PTKryst, anna.bujacz@p.lodz.pl
 • Jarosław Chojnacki (PG, Gdańsk), jaroslaw.chojnacki@pg.edu.pl
 • Marek Daszkiewicz (INT, Wrocław), m.daszkiewicz@int.pan.wroc.pl
 • Maria Gdaniec (UAM, Poznań), magdan@amu.edu.pl
 • Marek Główka (PŁ, Łódź) – Prezes PTKryst, marek.glowka@p.lodz.pl
 • Mariusz Jaskólski (UAM, Poznań), mariuszj@amu.edu.pl
 • Zbigniew Kaszkur (IChF, Warszawa) , zbig@ichf.edu.pl
 • Janusz Lipkowski (IChF, Warszawa), janusz.lipkowski@wp.pl
 • Małgorzata Szczesio (PŁ, Łódź)- Sekretarz PTKryst, malgorzata.szczesio@p.lodz.pl
 • Marek Wołcyrz (INT, Wrocław), M.Wolcyrz@int.pan.wroc.pl

oraz Komisję Rewizyjną w składzie :

 • Leszek Zbigniew Ciunik(UW, Wrocław), leszek.ciunik@chem.uni.wroc.pl
 • Lucjan Jerzykiewicz (UW, Wrocław)-Sekretarz, lucjan.jerzykiewicz@chem.uni.wroc.pl
 • Katarzyna Ślepokura (UW, Wrocław)- Przewodnicząca, katarzyna.slepokura@chem.uni.wroc.pl