Działalność

2016

Towarzystwo organizuje Warsztaty Naukowe PTK “Krystalografia elektronowa w praktyce” prowadzone przez prof.Danutę Stróż, dr Krystiana Prusika i dr Macieja Zubko (UŚ) oraz prof.Leszka Kępińskiego i dr Małgorzatę Małecką (INTBS). Warsztaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem młodych krystalografów.
W tym roku po raz pierwszy PTK przyznało swoją doroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krystalografii. Powołana Kapituła w pierwszej edycji nagrody postanowiła uhonorować dr Damiana Kucharczyka za zasługi dla polskiego  środowiska krystalograficznego. Nagrodę stanowi dyplom oraz szklana statuetka z motywem krystalograficznym. Towarzystwo przyznało również dyplom honorowy prof. Adamowi Pietraszce za działalność integrującą polskie środowisko krystalograficzne poprzez wieloletnią organizację corocznych Konwersatoriów Krystalograficznych we Wrocławiu.
W piątek 24.06.2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie PTK Sprawozdawczo-Wyborcze. Wybrano nowy Zarząd Towarzystwa i Prezesa – Prof. Marka Główkę.

2015.

W roku 2015 Towarzystwo zaplanowało Sesję Naukową PTK mającą dać przegląd najciekawszych polskich osiągnięć krystalograficznych ostatnich lat. Ze względu jednak na bardzo rozproszoną w czasie dostępność wybranych mówców, wykłady postanowiono włączyć w program Konwersatorium i nie wydzielać osobnej sesji.  W środę, 24 czerwca 2015, odbyły się Warsztaty RIGAKU Oxford Diffraction i PTK poświęcone omówieniu możliwości popularnego pakietu do obróbki danych dyfrakcyjnych CRYSALISPRO. Zajęcia poprowadzili dr Mathias Meyer i Przemysław Stec (Rigaku Oxford Diffraction, Wrocław) przy współudziale Grzegorza Próchniaka, Marcina Grzeszczyka i Tadeusza Skarżyńskiego. Dziękujemy prowadzącym za perfekcyjne przygotowanie wykładów i cieszymy się z dużego zainteresowania tymi zajęciami, na sali było przeszło stu słuchaczy uczestniczących w warsztatach.

W piątek, 26 czerwca 2015 miało miejsce doroczne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, na którym m.in. uchwalono regulamin przyznawania nagrody PTK. Można się z nim zapoznać  w zakładce <Regulamin Nagrody PTK >.

2014.
W przeddzień 56 Konwersatorium Krystalograficznego, w środę 25 czerwca 2014 r., odbył się Krajowy Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki dostępne są na stronie organizatorów http://www.komkryst.pan.pl/index.php/en/olimpiada). Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w czwartek 26 VI 2014 r. Gratulujemy laureatom i zachęcamy studentów do udziału w przyszłych edycjach Olimpiady.
W ramach 56 Konwersatorium Krystalograficznego, dnia 27 czerwca 2014 r. w godz. 16:30-19:30 odbyła się Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego pt.“Wkład polaków do krystalografii”. Sesja, organizowana w Międzynarodowym Roku Krystalografii, była poświęcona historii polskiej krystalografii i jej wybitnym reprezentantom.
Warsztaty PTK „Rozwiązywanie struktury krystalograficznej z dyfraktogramów proszkowych” poprowadził prof. dr hab. Wiesław Łasocha wraz z zespołem z Wydziału Chemii UJ i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Zajęcia tegoroczne odbyły się w sobotę, 28 czerwca 2014, w godzinach przedpołudniowych.
Materiały fotograficzne dokumentujące te wydarzenia zamieszczone są w zakładce “Fotogaleria”.

2013.
W ramach 55 Konwersatorium Krystalograficznego dn.28-go czerwca 2013 r. w godz. 16:30-19:30 odbyła się Sesja Naukowa PTK pt. “Otrzymywanie monokryształów i ich znaczenie w badaniach naukowych”. Sesja poświęcona była przeglądowi polskich badań dotyczących otrzymywania i analizy struktury monokryształów. Dedykowana Janowi Czochralskiemu w ogłoszonym przez Sejm RP “Roku Czochralskiego”. Na Sesję składało się 8 wykładów obejmujących tematy takie jak struktury laserowe na bazie GaN, krystalizację z topników metalicznych, krystalizację w ciśnieniowej komorze diamentowej, medyczny test krystalizacji łez czy rentgenowska topografia. Organizatorzy prof. M. Wołcyrz i Z. Kaszkur. W sobotę 29-go czerwca 2013 odbyły się Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego zorganizowane przez prof. G.Bujacza, dr A.Bujacz oraz mgr. A.Pietrzyk
p.t. “Krystalizacja białek- sztuka czy rzemiosło ?”. Skierowane były do młodych badaczy struktury białek oraz makromolekuł i prezentowały główne techniki i praktyczne wskazówki jak uzyskać kryształy czystej fazy.

2012.
W ramach 54 Konwersatorium Krystalograficznego, w piatek 6-go lipca 2012 r w godz. 16:00- 18.30 odbyła się Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego “100-lecie pierwszego eksperymentu dyfrakcyjnego. Znaczenie dla rozwoju krystalografii”.  Pierwsza część sesji miała charakter historyczny i dotyczyła eksperymentu Maxa (jeszcze nie von) Laue z 1912 r jak również jego biografii obejmującej pobyt i szkołę w Poznaniu. Wiele anegdotycznych informacji podali w swoich wystąpieniach prof. A.Więckowski i prof. M. Jaskólski. Prof. Więckowski odnalazł nawet w archiwach Poznania świadectwo szkolne Maxa Laue. Dr P.Tomaszewski przedstawił wkład do polskiej krystalografii prof. J.Czochralskiego, który jako jeden z pierwszych w Polsce publikował prace z wykorzystaniem dyfrakcji promieni X. W drugiej części sesji prof. R.Przeniosło przedstawił  wkład  polaków w rozwój metody Time of Flight (TOF) w neutronografii  i jej obecne zastosowania. Prof. M.Jaskólski przedstawił zasady i rozwój techniki “czasowo-rozdzielczej krystalografii Lauego”. Organizator- dr hab. Zbigniew Kaszkur.
Tradycyjne Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego były w tym roku zorganizowane przez grupę prof. K.Woźniaka (UW- dr S.Domagała, dr R.Kamiński, dr K. Jarzembska) pod hasłem “Eksperymentalne ilościowe badania gęstości elektronowych i zastosowania baz pseudoatomów do rekonstrukcji gęstości w kryształach”.

———————————————-
Na naszych stronach udostępniamy (za zgodą Komitetu Redakcyjnego i jego przewodniczącego prof. Marka Główki) “SŁOWNIK terminów krystalograficznych 2003“. Jest to kontynuacja inicjatyw prof. Bojarskiego, prof. Łaszkiewicza i prof. Łukaszewicza (polsko-angielsko-rosyjski 1970), inicjatywy prof. Łukaszewicza (angielsko-polski 1990)  i stanowi ich rozwinięcie. W jego opracowaniu współuczestniczyło bez wynagrodzenia wiele osób wymienionych w Przedmowie, którym dziękujemy za bezpłatne udostępnienie słownika środowisku.

W wyniku dyskusji na forum Komitetu Krystalografii PAN powstało wstępne opracowanie “Treści związanych z krystalografią, występujących w obecnie obowiązujących standardach kształcenia”. Uwagi i komentarze proszę kierować do prof. Wojciecha Wolfa ( wmwolf@p.lodz.pl ), autora opracowania.

Prof. Marek Główka dzieli się ze środowiskiem krystalografów informacjami z Kongresu w Madrycie na temat kilku kwestii dotyczących European Crystallographic Associacion oraz kosztów bazy Cambridge (CSD)- patrz link. Informacje te dostępne są również w zakładce ‘forum’.

2011.
W ramach 53 Konwersatorium Krystalograficznego w piątek, 1-go lipca 2011 r w godz. 16:00 – 19:00 odbyła się Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego “Nanokrystalografia. Metody krystalografii w badaniach struktury nanokryształów”. Sesja była poświęcona przeglądowi badań nanokryształów metodami krystalografii. Biorąc pod uwagę, że pierwsze prawa krystalografii – prawo stałości kątów (Steno, 1669) oraz prawo wymiernych wskaźników (Haüy, 1784) wynikały z obserwacji pokroju zewnętrznego kryształów, do tematyki krystalograficznej włączyliśmy obserwacje morfologii nanokryształów metodami mikroskopii. Organizator- dr hab. Zbigniew Kaszkur.
Na wrocławskim Konwersatorium odbyły się również Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego “Nieuporządkowania w ciałach krystalicznych” (sobota, 2-go lipca w godz. 9:00 – 13:00). Były prowadzone przez dr hab. inz. Jarosława Chojnackiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz prof. Adama Pietraszkę i dr Annę Gągor z INTiBS PAN .
Warsztaty były poświęcone podstawowym technikom stosowanym w tworzeniu modeli nieuporządkowania w strukturach molekularnych oraz udokładnianiu tego typu struktur.
Letnia Szkoła Krystalografii – konferencja organizowana przez PTK. Czas i miejsce: 5-10 września 2011, Gierłoż k/Kętrzyna- ośrodek Księżycowy Dworek. Witryna konferencji  http://www.crystschool.eu . Ostatnia informacja n.t. szkoły do pobrania.
International Seminar on Inclusion Compounds – konferencja organizowana przez PTK. Czas i miejsce:  11-16 września 2011, Gierłoż k/Kętrzyna- ośrodek Księżycowy Dworek. Adres witryny internetowej konferencji http://www.isic13.eu. Abstrakty wystąpień i plakatów prezentowanych na tych konferencjach dostępne są w zakładce –>Konferencje. Obie konferencje były organizowane przez Komitet w składzie: prof. J.Lipkowski, prof. K.Suwińska, dr O. Danylyuk, dr hab.Z.Kaszkur.

2010.
W ramach 52 Konwersatorium Krystalograficznego zorganizowaliśmy Panel Dyskusyjny p.t.“Przyszłość krystalografii eksperymentalnej”. Panel obejmował referaty wprowadzające prezentujące perspektywę firm- czołowych dostawców aparatury krystalograficznej oraz dyskusję moderowaną przez prof. Janusza Lipkowskiego i Zbigniewa Kaszkura. Spośród szeregu wystąpień, wypowiedź panelowa prof. M.Jaskólskiego dostępna jest w sieci w postaci zainspirowanego nią artykułu pt. “KRYSTALOGRAFIA BIAŁEK W KRYSZTAŁOWEJ KULI” .
Na zaproszenie Towarzystwa prof. Krzysztof Królas (Instytut Fizyki UJ, Kraków) wygłosił wykład “Informacja o stanie prac nad polskim synchrotronem”