Konferencje

W 2015 roku Polskie Towarzystwo Krystalograficzne współorganizowało konferencję:

Multi-pole Approach to Structural Science, Warszawa, 10 – 13 Maja, 2015, Pałac Staszica

Polskie Towarzystwo Krystalograficzne w 2011 roku współorganizowało konferencje:

 

 

 

 
 Towarzystwo co roku organizuje zwykle  Sesję Naukową oraz Warsztaty PTKryst w ramach Konwersatorium Krystalograficznego we Wrocławiu.