Szanowni Państwo, Łódź, 25.09.2011


Proszę o rozpropagowanie niniejszych informacji wśród koleżanek i kolegów krystalografów.

Zwłaszcza druga wiadomość, dotycząca Bazy z Cambridge jest bardzo istotna ze względów finansowych. Ponieważ dotyczy ona nie tylko klasycznych krystalografów, zostanie przesłana wszystkim ośrodkom korzystającym z krajowej licencji na korzystanie z Krystalograficznej Bazy z Cambridge.


Sprawy European Crystallographic Association

W czasie Kongresu w Madrycie miałem przyjemność zastępować naszego przewodniczącego, prof. Janusza Lipkowskiego, na posiedzeniu ECA, gdzie zgodnie z instrukcją Prezydium PTKr przedstawiłem obie „zlecone” mi sprawy, związane z wprowadzonymi podczas ECM w Darmstadt warunkami otrzymania wsparcia finansowego dla młodych krystalografów oraz głosowaniem nad ECM w 2015 roku.


Były dwa posiedzenia, na których kolejno omówiliśmy:

- Raport Przewodniczącego, Skarbnika (Karuzel) oraz audytorów (pozytywny).

Obecnie ECA ma aż 96 tys. euro i to mimo kiepskiej zbiórki składki. To więcej niż planowano. Głównie dzięki nie przyznaniu planowanej nagrody w Darmstadt. Dyskusja nad poprawą „zbieralności” składek zakończyła się zwykłym apelem i decyzją zbierania ich również w gotówce na konferencjach krystalograficznych.

- Zatwierdzono powstanie Focuss Areas jako Gigi (General Interest Group) i wprowadzenie ich do statutu. Na razie powstały dwa: For Young Crystallographers and For Senior Crystallographers.

- Długa dyskusja i bardzo emocjonalna dotyczyła możliwości wprowadzenia stopnia naukowego European MSc in Crystallography lub coś w tym rodzaju. Główną przeszkodą w jego wprowadzeniu byłyby ustawodawstwa narodowe dokładnie precyzujące ciała mogące stopnie takie nadawać i jakie stopnie są uznawane.

- Następnym punktem były krótkie sprawozdania z przygotowań do ECM-27 (Bergen) i ECM-28 (Warwick w 2013 roku) oraz sprawa organizacji ECM-29 w 2015 roku. Podane ceny noclegów w Bergen są nieco wysokie (za co przepraszali organizatorzy ale tłumaczyli się pełnią sezonu i ogólnie wysokimi kosztami życia w Norwegii). W Anglii przygotowania są zgodne z harmonogramem, raczej nic nas nie zaskoczy.

- Kolejno pokazane zostały prezentacje Chorwatów i Szwajcarów, którzy zastąpili Rosjan w propozycji organizacji ECM-29. Chorwacja zaprezentowała możliwości miejscowe i atrakcje turystyczne (Rovigno - chyba tak się pisze po włosku) a Szwajcarzy zaproponowali Bazyleę trochę bez przekonania i przepraszali za wysoki kurs franka szw.

- Głosowanie (tajne) wskazało Chorwację. Nie podano wyników. Na moje oko (siedziałem blisko stolika komisji wyborczej) podział kartek był 22:7.


- W sprawach różnych, w przerwie na głosowanie nad organizacją ECM-29, zabrałem głos i przedstawiłem nasze stanowisko w sprawie warunków darmsztackich, które brzmiały:

  1. Starający się o dofinansowanie młodzi krystalografowie (doktoranci i studenci) musieli się zarejestrować jako krystalografowie (w World Directory of Crystallographers).

  2. Należało zostać członkiem ECA, aby otrzymać bezpłatne zakwaterowanie.

Posiłkując się korespondencją prof. Jaskólskiego z Van Meerveltem oraz ustaleniami we Wrocławiu zaprotestowałem przeciwko tym ustaleniom podnosząc, że:

Na spotkaniu (w sumie były 2) wyrażono też obawy o dostęp do synchrotronów wobec zmian zasad finansowania ośrodków - z pewnością obecny kryzys finansowy może jeszcze sytuację pogorszyć.


Zmiany w korzystaniu z Bazy CSD

Niedawno otrzymałem z Cambridge zupełnie niezapowiadaną i nieoczekiwaną informację (treść listu jest włączony poniżej) o zmianach, zwłaszcza finansowych, udzielania krajowych licencji akademickich na korzystanie z Bazy.

Ponieważ planowane przez moją Uczelnię środki odnosiły się do wcześniejszych opłat, były znacząco mniejsze i będziemy zmuszeni zwiększyć składkę płaconą pod koniec roku za wersję Bazy na 2012 rok.


Obecnie „proponowana” opłata licencyjna wynosi 7.045 funtów, co wobec dzisiejszego kursu funta wynoszącego 5,0608 i po uwzględnieniu VAT (23%) daje prawie 44 tys zł. W tej sytuacji nie mamy wyjścia i musimy zwiększyć tzw. opłatę administracyjną w tym roku do ok. 500 zł. Ostateczną cenę podam po uzgodnieniu sprawy z naszą księgowością po powrocie z urlopu Kwestorki i osoby prowadzącej tego typu sprawy, czyli w pierwszym tygodniu października.


Pozwolę sobie przypomnieć, że moja propozycja zróżnicowania „składki” na dwie grupy (aby ośrodki 1-2 osobowe płaciły mniej) nie została zaakceptowana na posiedzeniu KK PAN, w którym też uczestniczyły władze PTKr.

Dalsze nowości (już bardziej przyjemne) znajdą Państwo w załączonym liście.


Z poważaniem

Marek Główka


Przekopiowany list z Cambridge


Dear Dr Glowka,

This E-mail is to tell you about CSD renewals for 2012. Some responsibilities have changed here at CCDC and this year I shall be your main contact for the process. I look forward to working with you.
Please find below information on changes to subscription fees and an introduction to what is new in this upcoming release.

Changes in the CSD System in 2012
The 2012 release of the CSD System will include a total of 577833 entries, which is 52,738 more entries than were in the 2011 release.  In addition there will be major new features in the CSD System software this year within Mercury.  This will be the first full release of the Data Analysis software in Mercury and we will also be including the Hydrogen-Bond Propensity Tool as part of the Solid Form module - which is the new name for the Materials module of Mercury. This is a large new piece of functionality designed to help predict polymorphism & the most likely H-bonding patterns. You may also be interested to know that we shall in future be promoting the CSD System and the Solid Form module as the "Solid Form Suite" to our industrial subscribers.

Other smaller, but still highly useful, features being added in response to user feedback include:
- Lasso select function
- Ability to reveal closest molecule when clicking into space
- Ability to display only the asymmetric unit
- Spacegroup links from ConQuest to the on-line International Tables

We are also including our program DASH as an additional module (at no extra cost to academic subscribers). DASH is a package for solving crystal structures from powder diffraction data. DASH is a well established program and we have decided that academics who subscribe to the CSDS should now also get access to this functionality. The program is enhanced by the links with Mogul, speeding up structure solution.

2012 Fees

As you are of course aware, as a not for profit organisation the CCDC needs to set our fees in order to cover our costs. Academic subscription rates are heavily subsidised in relation to the fees received from industrial subscribers. After an in depth review this year, it has been necessary this year to increase base price fees and additional licence fees to academic users to help us fund our work. We propose a charge to you of GBP7045 for 2012.  This makes the average price per user at around GBP141, based on 2011's user total, which is in line with fees set for the rest of the world. Additional seats will now cost GBP125 each. I trust this is acceptable to you.

I am sure you are aware of the increasing numbers of user organisations that are choosing to upgrade their licences to unlimited seats, thereby gaining access to WebCSD, which is now widely used for teaching undergraduates and allowing access to other users, enhancing the value of the CSD System to an organisation. To continue to encourage this trend, we have reduced the number of additional seats required to make a licence unlimited from 10 to 6, thereby reducing the cost of an upgrade to an unlimited licence to GBP750 (it was GBP900 in 2011).

If you have any questions or queries, please do not hesitate to contact me.

Best regards,
Lauren Thomas

Lauren Thomas
Account and Marketing Manager
CCDC
12 Union Road
Cambridge
CB2 1EZ

Tel - +44 1223 336394
Fax - +44 1223 336033