Society Board

Board of Polish Crystallographic Association:

On the triannual electorial meeting of the Society on 29th June 2022 the following members of the Board have been elected:

  • (M – male/ F – female)
 • Agata Białońska (UW, Wrocław), agata.bialonska@chem.uni.wroc.pl (F)
 • Anna Bujacz (PŁ, Łódź), anna.bujacz@p.lodz.pl (F)
 • Jarosław Chojnacki (PG, Gdańsk), jaroslaw.chojnacki@pg.edu.pl (M)
 • Marek Daszkiewicz (INT, Wrocław), m.daszkiewicz@int.pan.wroc.pl (M)
 • Agnieszka Janiak (UAM, Poznań) – Secretary of PCrA,  agnieszk@amu.edu.pl (F)
 • Anna Kozioł (UMSC, Lublin),  anna.koziol@mail.umcs.pl  (F)
 • Maciej Kubicki (UAM, Poznań) – President of PCrA, maciej@amu.edu.pl (M)
 • Paweł Piszora – Treasurer of PCrA,  pawel@amu.edu.pl (M)
 • Małgorzata Szczesio (PŁ, Łódź), malgorzata.szczesio@p.lodz.pl (F)
 • Katarzyna Ślepokura (UW, Wrocław),  katarzyna.slepokura@chem.uni.wroc.pl (F)
 • Krzysztof Woźniak (UW, Warsaw), kwozniak@chem.uw.edu.pl (M)

The elected Auditing Commission

 • Marek Główka (PŁ, Łódź) – Chair,   marekglo@p.lodz.pl (M)
 • Wojciech M.Wolf (PŁ, Łódź), wmwolf@p.lodz.pl (M)
 • Kinga Suwińska (UKSW, Warszawa), kinga.suwinska@uksw.edu.pl (F)