Archiwum miesiąca: październik 2014

Zag. 9. Kąty torsyjne

Pewien badacz wyznaczył struktury dwóch pokrewnych związków. Oba kryształy miały symetrię grupy przestrzennej P21/c. Następnie programem Mercury wyznaczył odpowiadające sobie kąty torsyjne pomiędzy atomami węgla i atomem odpowiedniego halogenu. W pierwszym wyszło +30 stopni, w drugim -34 stopnie. Na ile słuszny jest wniosek, że konformacja tych związków różni się nie tylko wielkością kąta torsyjnego, ale i znakiem tego kąta?