Nagroda Towarzystwa 2016

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego w r. 2016

IMG_1589cKapituła nagrody przyznała dr Damianowi Kucharczykowi za Jego zasługi dla rozwoju polskiej krystalografii, w szczególności za udział w konstrukcji polskiego dyfraktometru monokrystalicznego KUMA oraz w jego dalszych modyfikacjach i za nieustające wspieranie Towarzystwa oraz całego środowiska krystalograficznego Polski.

IMG_1594

IMG_1595

Nagrodę stanowi dyplom oraz szklana statuetka, w której wgrawerowany został przestrzenny obraz komórki Wignera-Seitza sieci fcc razem z otaczającą go siatką atomów sieci oraz trójkrotną osią symetrii.

Nagrodę wręcza Prezes Towarzystwa prof. Janusz Lipkowski.