Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Wykłady dydaktyczne Sekcji Młodych PTKryst

Informujemy, że Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego zorganizowała ogólnopolskie wykłady z podstaw krystalografii. Mają one być wygłaszane od 5 marca do 18 czerwca 2024 o godzinie 18.00 zdalnie na platformie Zoom a potem nagrania są (lub będą) dostępne w wersji on-line. Szczegóły, linki do wygłoszonych wykładów oraz rejestracja uczestników dostępne są na stronie Sekcji Młodych PTKryst. Zapraszamy!

Wyniki V Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej 2023

Dnia 5 lipca 2023 na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał V OOK. W tym roku do finału krajowego zgłoszono 28 osób w tym 26 studentów (Warszawa PW i UW, Wrocław UWr, Kraków UJ, Poznań UAM) i dwóch uczniów szkoły średniej (III LO Warszawa i VI LO Bydgoszcz).

Uczestnicy przed rozpoczęciem pisania prac

W wyniku przeprowadzenia tych zawodów wyłoniono sześciu laureatów. Dwa pierwsze miejsca zajęli studenci z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: Adam Zuba (1) i  Michał Fabiański (2), miejsca 3-5 zajęli studenci Wydziału Chemii z Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiednio: Róża Jastrzębska, Aleksandra Zwolenik i Kacper Paszczyk, a miejsce szóste zajęła Marta Urbańska reprezentująca Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Aby zachęcić przyszłych uczestników powiedzmy parę słów o nagrodach dla zwycięzców V Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej. Miejsce pierwsze:  trzydniowy pobyt stażowy w laboratorium krystalograficznym firmy Rigaku w Neu-Isenburg w Niemczech, miejsce drugie:  3000 PLN (+ podatek), miejsce trzecie i czwarte: po  2000 PLN (ufundowane przez PTKryst i prywatnie przez prof. Katarzynę Stadnicką UJ). Dodatkowo każdy z finalistów dostał nagrodę książkową o wartości kilkuset złotych. Wśród sponsorów, oprócz wspomnianych już fundatorów, były zarówno firmy produkujący aparaturę naukową do badań krystalograficznych (Rigaku Europe, Testchem, Malvern Panalitical), jak i uczelnie: Wydział Chemii PG i Uniwersytet Jagielloński.

Na zdjęciu: wręczanie pierwszej nagrody. Od lewej: Dr Vasyl Kinzhybalo: INTiBS Wrocław, Członek Komisji ds. Organizacji Olimpiady Krystalograficznej, Prof. Jarosław Chojnacki: PG, Przewodniczący tejże Komisji, Laureat Adam Zuma, Przedstawiciele firm  Rigaku i Testchem, Prof. Marek Wołcyrz, Przewodniczący Komitetu Krystalografii PAN.

Uczestnicy Olimpiady po napisaniu prac i zjedzeniu posiłku mogli uczestniczyć w Sesji Naukowej Sekcji Młodych Krystalografów Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego połączonej ze spotkaniem przy grillu. Następnego dnia laureaci odebrali nagrody uczestnicząc w konferencji naukowej p.t. 64 Konwersatorium Krystalograficzne w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. Jestem przekonany, że oprócz dyplomów uczestnictwa i dyplomów laureatów zawodnicy zawieźli do domu również przyjemne wrażenia z udziału w V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej.

Jarosław Chojnacki

64 Konwersatorium Krystalograficzne i Warsztaty Naukowe PTKryst

Zapraszamy na 64 Konwersatorium Krystalograficzne, które odbędzie się 6-7 lipca 2023.

Jako imprezy towarzyszące temu wydarzeniu we Wrocławiu odbędą się również Warsztaty Naukowe  Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego pt. “Dyfraktometria elektronowa” oraz Sesja Sekcji Młodych Krystalografów Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.
Warsztaty Naukowe oraz Sesja Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst odbędą się 5 lipca w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2. Obrady Konwersatorium odbędą się 6 i 7 lipca w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Janiszewskiego 8, tuż przy Placu Grunwaldzkim.
Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane krystalografią!

Szczegóły dostępne na stronie Konwersatorium https://konkryst.intibs.pl/

V Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna 2023

Komitet Krystalografii Polskiej Akademii Nauk jako jeden z celów stawia sobie zwiększanie motywacji studentów do podwyższania poziomu ich wiedzy krystalograficznej, co jest niezbędnym elementem współczesnego wykształcenia młodych ludzi studiujących nauki ścisłe i przyrodnicze. Od 2014 zorganizowano kolejne edycje Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej, które odbywały się co dwa lata. W roku 2020 zawody nie mogły się odbyć i poprzedni cykl uległ załamaniu. W roku 2021 zdecydowaliśmy się przeprowadzić czwartą olimpiadę w trybie zdalnym. Edycja piąta (obecna) jest powrotem do trybu stacjonarnego.

Zakres wiedzy krystalograficznej objętej konkursem jest podany na stronie internetowej Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej (www.komkryst.pan.pl). Umieszczono tam również inne informacje, dotyczące przebiegu konkursu oraz przykładowe pytania konkursowe i rozwiązania zadań z poprzedniej edycji. Jednocześnie zachęcamy opiekunów do zgłaszania swoich propozycji pytań konkursowych dotyczących krystalografii na adres mailowy Przewodniczącego Komisji, co pomoże urozmaicić przebieg konkursu w przyszłości.

plakat V OOK

Zgłoszenia wybranych kandydatów do ogólnopolskiego finału Olimpiady powinny wpłynąć do Komisji drogą mailową najpóźniej 15 maja 2023 roku. Adres i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Olimpiady (www.komkryst.pan.pl).

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 lipca 2023 roku w ramach 64 Konwersatorium Krystalograficznego.

Liczymy na Państwa aktywny współudział w organizacji Olimpiady Krystalograficznej, a podopiecznym życzymy sukcesów,

Komitet ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej Komitetu krystalografii PAN

Walne zebranie PTKryst 2022

W ramach 63 Konwersatorium Krystalograficznego, które w tym roku odbyło się zdalnie, dnia 29 czerwca 2022 przeprowadzone zostało Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. W trakcie obrad sprawozdanie z działalności złożył ustępujący Zarząd i w wyniku głosowania uzyskał absolutorium. Następnie wybrano władze na kadencję 2022-2024. Nowym Prezesem został wybrany prof. Maciej Kubicki z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wybrano również pozostałych członków zarządu w liczbie 11 osób oraz nową Komisję Rewizyjną (patrz zakładka <Zarząd>). Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy dla dobra polskiej krystalografii. Przyjęto siedmiu nowych członków. Poparto również inicjatywę powołania Sekcji Młodych Krystalografów a misję jej organizacji powierzono Piotrowi Rejnhardtowi.

Pożegnanie Prof. Zofii Kosturkiewicz

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Nekrolog.png

prof. dr hab. Zofię Kosturkiewicz

Stworzyła od podstaw poznańską szkołę krystalografii i krystalochemii organicznej, była twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu Krystalografii UAM. Przez wiele lat była członkiem Komitetu Krystalografii PAN i członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. Otrzymała Medal Marii Skłodowskiej-Curie PTCh. Za swoje zasługi była odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godz. 14:30 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

IV Olimpiada Krystalograficzna

W bieżącym roku, mimo obostrzeń pandemicznych, odbyła się IV Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna. Etap eliminacji uczelnianych zakończył się 15 maja 2021 i do finału krajowego zgłoszono 35 osób w tym jednego ucznia szkoły średniej. Z powodu zagrożenia epidemicznego całość zawodów została przeprowadzona w formie zdalnej przy wykorzystaniu systemu moodle na platformie enauczanie.pg.edu.pl. Organizatorzy Olimpiady dziękują władzom Politechniki Gdańskiej za udostępnienie tych zasobów. Finał odbył się dwuetapowo. Pierwszy etap 10 czerwca 2021, składający się z 30 pytań testowych, odbywał się pod nadzorem kamerek uruchomionych w programie Teams. Etap ten wyłonił 9 finalistów, którzy uczestniczyli w drugim etapie 22 czerwca, który wymagał rozwiązania trzech zadań problemowych oraz odpowiedzi na pytania Komisji w egzaminie ustnym. W wyniku przeprowadzenia tych zawodów wyłoniono zwycięzców IV Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej.

1. Maciej Skolarczyk, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2. Michał Fabiański, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
3. Agata Wiencierz, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
4. Szymon Grabowski, Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński, Kraków
5. Marta Urbańska, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
6. Aleksandra Zwolenik,    Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
7. Vladyslav Maliuzhenko, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
8. Damian Baksalary, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
9. Anna Domitrz, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Widać dominację uczelni z Krakowa, Wrocławia i Warszawy.

Zawody nie obyły się bez nieoczekiwanych niecodziennych wydarzeń. Było nimi zaćmienie słońca 10 czerwca oraz awaria dostaw prądu w trakcie drugiego etapu, 24 czerwca. Na szczęście ta ostatnia spowodowała tylko 15 minutowe opóźnienie zawodów.

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się (ponownie na sposób wirtualny) 24 czerwca 2021 w trakcie 62 Konwersatorium Krystalograficznego we Wrocławiu (https://konkryst.intibs.pl/).

Głównymi sponsorami nagród były firmy TESTCHEM oraz RIGAKU Europe. W sponsorowaniu nagród uczestniczyło również Polskie Towarzystwo Krystalograficzne. Dziękujemy!

Zwycięzcom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i kontynuacji kariery naukowej.

Komisja ds. Olimpiady Krystalograficznej przy Komitecie Krystalografii PAN (skład aktualny):

przewodniczący: prof. hab. dr inż. Jarosław Chojnacki, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,
wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Edward Michalski, prof. WAT,  Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
członkowie: prof. dr hab. Marek Wołcyrz, INTiBS PAN Wrocław,
prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr hab. Andrzej Olczak, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,
mgr Daniel Tchoń, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Rozstrzygnięcie konkursu na logo PTKryst

Szanowni Autorzy!

Dziękujemy wszystkim autorom za wysiłek włożony w przygotowanie projektów, wszystkie reprezentowały dobry poziom graficzny i wybór najlepszego nie był łatwy.

Decyzją Zarządu PTKryst do drugiej tury konkursu zakwalifikowaliśmy projekty Marty Kowalkińskiej, Andrzeja Okuniewskiego, Weroniki Tadli i Damiana Trzybińskiego. W drugim głosowaniu 14 XI zwyciężył projekt Pana Trzybińskiego.

W piątek 15 XI 2019 do Zarządu zgłoszono zastrzeżenie odnośnie przebiegu konkursu. Zarząd zawiesza więc podane rozstrzygnięcie i wkrótce poda informacje o dalszym trybie postępowania.

Joint Polish-German Crystallographic Meeting 2020

Informujemy, że w roku 2020 Konwersatorium Krystalograficzne przyjmuje formę międzynarodowej konferencji naukowej umożliwiającej spotkanie i wymianę poglądów uczonych z Niemieckiego Towarzystwa Krystalograficznego (Deutsche Gesellschaft fur Kristallographie) i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. Wydarzenie to odbędzie się 23 – 27 lutego 2020 we Wrocławiu. Zapraszamy serdecznie do zgłaszania prac i rejestrowania udziału na stronie organizatora .

Szczegóły w pliku Wordowym JPGCM-2020

Konkurs na logo Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

Regulamin konkursu na logo dla Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

1. Ogłaszamy konkurs na zaprojektowanie i wykonanie logo dla Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno członkowie Towarzystwa jak i osoby nie będące członkami PTKryst.

2. Zadaniem uczestnika jest przedstawienie propozycji znaku graficznego (logo) i przedstawienie przykładów zastosowania tego znaku w czterech wersjach: dwie wersje polskie – pełna i skrócona i dwie wersje angielskie – pełna i skrócona. Fragment czysto graficzny powinien być taki sam we wszystkich wersjach i nie powinien zawierać skrótów nazwy Towarzystwa. Wszystkie  wersje powinny być wykonane jako kolorowe, ale powinny również dobrze prezentować się w skali szarości. Propozycje powinny nawiązywać do rodzaju działalności Towarzystwa i powinny stanowić łatwy do reprodukcji znak graficzny. Wskazana jest oszczędność w liczbie kolorów, aby logo nadawało się zarówno na plakat, jak i statuetkę, dyplom, papier firmowy czy długopis reklamowy.

Projekt należy sporządzić w postaci pliku z grafiką wektorową (svg, ps, eps, pliki CorelDraw, Inkscape itp.) aby umożliwić przeskalowanie rysunku bez straty jakości. Projekt logotypu powinien zawierać standardowe czcionki, używane w programach tzw. „public domain”.

Pełna wersja oprócz znaku graficznego powinna zawierać nazwę “Polskie Towarzystwo Krystalograficzne” a angielska odpowiednio “Polish Crystallographic Association”. Wersja skrócona powinna zawierać odpowiednio skróty: “PTKryst” i “PCrA”.

Znak graficzny powinien spełniać współczesne wymagania dotyczące tego typu dzieł, zobacz np. http://www.logofirmowe.pl/reguly-i-zasady-projektowania-logo/

3. Prace należy przesyłać drogą mailową na adres sekretarza Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego w terminie do 31 października 2019 roku. Adres sekretarza: malgorzata.szczesio@p.lodz.pl. Zgłoszenie projektu należy przedstawić w postaci pliku czytanego przez Program Word MSOffice (.doc, .docx, .odc), zawierającego wklejone propozycje, tak jak w załączonym przykładzie Zgloszenie_Projektu_Logo_PTKryst.

4. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 500PLN. Koszty związane z przygotowaniem propozycji konkursowej leżą po stronie uczestnika konkursu i nie podlegają rekompensacie ze strony Towarzystwa. Autor zwycięskiej pracy przenosi na Polskie Towarzystwo Krystalograficzne wszelkie prawa, a w szczególności prawo własności intelektualnej, nieograniczonego posiadania i dysponowania  zaprojektowanym logo. Projekty niewykorzystane zostaną zwrócone autorom i nie będą udostępniane innym osobom ani instytucjom. Dane osobowe przekazane przez uczestników konkursu będą wykorzystane przez Organizatorów jedynie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu i nie będą przechowywane po jego zakończeniu.

5. Oceny projektów i wyboru zwycięzcy dokona Zarząd Towarzystwa w terminie najpóźniej dwóch tygodni od czasu zakończenia zbierania zgłoszeń.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli nadesłane projekty nie spełnią oczekiwań Zarządu Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.