Dydaktyka

Tu znaleźć można materiały dotyczące wybranych zagadnień krystalograficznych. Zapraszamy autorów do publikowania swoich opracowań.

 

Na początek udostępniamy (za zgodą Komitetu Redakcyjnego i jego przewodniczącego prof. Marka Główki) “SŁOWNIK terminów krystalograficznych 2003” . Jest to kontynuacja inicjatyw prof. Bojarskiego, prof. Łaszkiewicza i prof. Łukaszewicza (polsko-angielsko-rosyjski 1970), inicjatywy prof. Łukaszewicza (angielsko-polski 1990)  i stanowi ich rozwinięcie. W jego opracowaniu współuczestniczyło bez wynagrodzenia wiele osób wymienionych w Przedmowie, którym dziękujemy za bezpłatne udostępnienie słownika środowisku.

Słownik zawiera około 2400 terminów. Na podstawie wersji drukowanej  dr Jarosław Chojnacki stworzył wersję  internetową, prezentowaną w osobnych zakładkach.

(uwagi o zauważonych błędach prosimy zgłaszać do administratora strony -> zobacz zakładkę O NAS)

Dzięki inicjatywie dr hab. Pawła Piszory powstał sieciowy projekt Słownika Terminów Krystalograficznych oparty na mechaniźmie MediaWiki i umożliwiający współtworzenie słownika nowych terminów przez całe polskie środowisko krystalograficzne. Jest dostępny pod adresem https://wiki.ptkryst.org.pl/dict/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna  po utworzeniu konta i zalogowaniu (linki w prawym, górnym rogu strony). Zachęcamy wszystkich krystalografów do współtworzenia polskiej terminologii i dyskusji.