Dydaktyka

Tu znaleźć można materiały dotyczące wybranych zagadnień krystalograficznych. Zapraszamy autorów do publikowania swoich opracowań.

 

Na początek udostępniamy (za zgodą Komitetu Redakcyjnego i jego przewodniczącego prof. Marka Główki) “SŁOWNIK terminów krystalograficznych 2003” . Jest to kontynuacja inicjatyw prof. Bojarskiego, prof. Łaszkiewicza i prof. Łukaszewicza (polsko-angielsko-rosyjski 1970), inicjatywy prof. Łukaszewicza (angielsko-polski 1990)  i stanowi ich rozwinięcie. W jego opracowaniu współuczestniczyło bez wynagrodzenia wiele osób wymienionych w Przedmowie, którym dziękujemy za bezpłatne udostępnienie słownika środowisku.

Słownik zawiera około 2400 terminów. Na podstawie wersji drukowanej  dr Jarosław Chojnacki stworzył wersję  internetową, prezentowaną w osobnych zakładkach.

(uwagi o zauważonych błędach prosimy zgłaszać do administratora strony -> zobacz zakładkę O NAS)