Nagroda Towarzystwa 2018

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego w roku 2018

Zarząd Towarzystwa przyznał

Pani Profesor Zofii Kosturkiewicz

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej krystalografii i polskiego środowiska krystalograficznego. Pani Profesor nie mogła być obecna na ogłoszeniu przyznania nagrody w trakcie Walnego Zgromadzenia 29 czerwca 2018 roku we Wrocławiu. Na zdjęciu prezentacja statuetki nagrody przez (od lewej) profesorów Krzysztofa Woźniaka,  Marka Główkę (prezesa PTKryst) oraz Marka Wołcyrza (przewodniczącego Komitetu Krystalografii PAN). Nagroda została przekazana laureatce w trakcie specjalnej uroczystości w Poznaniu. Nagrodę stanowi dyplom oraz szklana statuetka, w której wgrawerowany został przestrzenny obraz komórki Wignera-Seitza sieci fcc razem z otaczającą go siatką atomów sieci oraz trójkrotną osią symetrii.