Nagroda Towarzystwa 2017

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego w roku 2017

Kapituła nagrody przyznała

prof. Mariuszowi Jaskólskiemu i prof. Tadeuszowi Lisowi

za Ich wybitne osiągnięcia na polu krystalografii.

Prof. Lis nie mógł osobiście odebrać nagrody. Prof. Jaskólski wyglosil wykład laureata opisując najważniejsze etapy swojej naukowej drogi.

Nagrody wręczył prezes Towarzystwa prof. Marek Główka.

 Nagrodę stanowi dyplom oraz szklana statuetka, w której wgrawerowany został przestrzenny obraz komórki Wignera-Seitza sieci fcc razem z otaczającą go siatką atomów sieci oraz trójkrotną osią symetrii.