Archiwum miesiąca: lipiec 2023

Wyniki V Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej 2023

Dnia 5 lipca 2023 na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał V OOK. W tym roku do finału krajowego zgłoszono 28 osób w tym 26 studentów (Warszawa PW i UW, Wrocław UWr, Kraków UJ, Poznań UAM) i dwóch uczniów szkoły średniej (III LO Warszawa i VI LO Bydgoszcz).

Uczestnicy przed rozpoczęciem pisania prac

W wyniku przeprowadzenia tych zawodów wyłoniono sześciu laureatów. Dwa pierwsze miejsca zajęli studenci z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: Adam Zuba (1) i  Michał Fabiański (2), miejsca 3-5 zajęli studenci Wydziału Chemii z Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiednio: Róża Jastrzębska, Aleksandra Zwolenik i Kacper Paszczyk, a miejsce szóste zajęła Marta Urbańska reprezentująca Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Aby zachęcić przyszłych uczestników powiedzmy parę słów o nagrodach dla zwycięzców V Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej. Miejsce pierwsze:  trzydniowy pobyt stażowy w laboratorium krystalograficznym firmy Rigaku w Neu-Isenburg w Niemczech, miejsce drugie:  3000 PLN (+ podatek), miejsce trzecie i czwarte: po  2000 PLN (ufundowane przez PTKryst i prywatnie przez prof. Katarzynę Stadnicką UJ). Dodatkowo każdy z finalistów dostał nagrodę książkową o wartości kilkuset złotych. Wśród sponsorów, oprócz wspomnianych już fundatorów, były zarówno firmy produkujący aparaturę naukową do badań krystalograficznych (Rigaku Europe, Testchem, Malvern Panalitical), jak i uczelnie: Wydział Chemii PG i Uniwersytet Jagielloński.

Na zdjęciu: wręczanie pierwszej nagrody. Od lewej: Dr Vasyl Kinzhybalo: INTiBS Wrocław, Członek Komisji ds. Organizacji Olimpiady Krystalograficznej, Prof. Jarosław Chojnacki: PG, Przewodniczący tejże Komisji, Laureat Adam Zuma, Przedstawiciele firm  Rigaku i Testchem, Prof. Marek Wołcyrz, Przewodniczący Komitetu Krystalografii PAN.

Uczestnicy Olimpiady po napisaniu prac i zjedzeniu posiłku mogli uczestniczyć w Sesji Naukowej Sekcji Młodych Krystalografów Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego połączonej ze spotkaniem przy grillu. Następnego dnia laureaci odebrali nagrody uczestnicząc w konferencji naukowej p.t. 64 Konwersatorium Krystalograficzne w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. Jestem przekonany, że oprócz dyplomów uczestnictwa i dyplomów laureatów zawodnicy zawieźli do domu również przyjemne wrażenia z udziału w V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej.

Jarosław Chojnacki