Archiwum miesiąca: styczeń 2024

45. Przewodnictwo w układzie heksagonalnym

Z kryształu półprzewodnika o strukturze heksagonalnej wycięto płytkę równolegle do płaszczyzny (111).

Do tak wyciętej płytki przyłożono napięcie wywołując przepływ prądu elektrycznego. Jaki kąt utworzy kierunek gęstości prądu, j, z kierunkiem przyłożonego pola elektrycznego, E, jeśli związek między tymi wielkościami ma postać j = σ E? Tensor przewodności elektrycznej σ w układzie kartezjańskim ma postać

| σ11    0             0         |

|        0      σ11    0         |

|        0              0    σ33|.

Ponadto spełnione są warunki:

  1. σ33 = 2 σ11,
  2.  stałe sieciowe układu krystalograficznego spełniają zależność  c = 2a,
  3. oś OZ układu kartezjańskiego pokrywa się z osią OZ układu krystalograficznego.

Autor: Andrzej Olczak