Wszystkie wpisy, których autorem jest Chojnacki

Wyniki V Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej 2023

Dnia 5 lipca 2023 na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał V OOK. W tym roku do finału krajowego zgłoszono 28 osób w tym 26 studentów (Warszawa PW i UW, Wrocław UWr, Kraków UJ, Poznań UAM) i dwóch uczniów szkoły średniej (III LO Warszawa i VI LO Bydgoszcz).

Uczestnicy przed rozpoczęciem pisania prac

W wyniku przeprowadzenia tych zawodów wyłoniono sześciu laureatów. Dwa pierwsze miejsca zajęli studenci z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: Adam Zuba (1) i  Michał Fabiański (2), miejsca 3-5 zajęli studenci Wydziału Chemii z Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiednio: Róża Jastrzębska, Aleksandra Zwolenik i Kacper Paszczyk, a miejsce szóste zajęła Marta Urbańska reprezentująca Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Aby zachęcić przyszłych uczestników powiedzmy parę słów o nagrodach dla zwycięzców V Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej. Miejsce pierwsze:  trzydniowy pobyt stażowy w laboratorium krystalograficznym firmy Rigaku w Neu-Isenburg w Niemczech, miejsce drugie:  3000 PLN (+ podatek), miejsce trzecie i czwarte: po  2000 PLN (ufundowane przez PTKryst i prywatnie przez prof. Katarzynę Stadnicką UJ). Dodatkowo każdy z finalistów dostał nagrodę książkową o wartości kilkuset złotych. Wśród sponsorów, oprócz wspomnianych już fundatorów, były zarówno firmy produkujący aparaturę naukową do badań krystalograficznych (Rigaku Europe, Testchem, Malvern Panalitical), jak i uczelnie: Wydział Chemii PG i Uniwersytet Jagielloński.

Na zdjęciu: wręczanie pierwszej nagrody. Od lewej: Dr Vasyl Kinzhybalo: INTiBS Wrocław, Członek Komisji ds. Organizacji Olimpiady Krystalograficznej, Prof. Jarosław Chojnacki: PG, Przewodniczący tejże Komisji, Laureat Adam Zuma, Przedstawiciele firm  Rigaku i Testchem, Prof. Marek Wołcyrz, Przewodniczący Komitetu Krystalografii PAN.

Uczestnicy Olimpiady po napisaniu prac i zjedzeniu posiłku mogli uczestniczyć w Sesji Naukowej Sekcji Młodych Krystalografów Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego połączonej ze spotkaniem przy grillu. Następnego dnia laureaci odebrali nagrody uczestnicząc w konferencji naukowej p.t. 64 Konwersatorium Krystalograficzne w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. Jestem przekonany, że oprócz dyplomów uczestnictwa i dyplomów laureatów zawodnicy zawieźli do domu również przyjemne wrażenia z udziału w V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej.

Jarosław Chojnacki

64 Konwersatorium Krystalograficzne i Warsztaty Naukowe PTKryst

Zapraszamy na 64 Konwersatorium Krystalograficzne, które odbędzie się 6-7 lipca 2023.

Jako imprezy towarzyszące temu wydarzeniu we Wrocławiu odbędą się również Warsztaty Naukowe  Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego pt. “Dyfraktometria elektronowa” oraz Sesja Sekcji Młodych Krystalografów Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.
Warsztaty Naukowe oraz Sesja Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst odbędą się 5 lipca w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2. Obrady Konwersatorium odbędą się 6 i 7 lipca w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Janiszewskiego 8, tuż przy Placu Grunwaldzkim.
Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane krystalografią!

Szczegóły dostępne na stronie Konwersatorium https://konkryst.intibs.pl/

42. Indeksy płaszczyzny po obrocie

W układzie tetragonalnym zastosowanie obrotu o 90 stopni zdefiniowane kodem pozycji równoważnych (-y, x, z) powoduje, że płaszczyzna o indeksach Millera (hkl) przechodzi analogicznie w (-k, h, l).
Jakie będą nowe indeksy Millera płaszczyzny (hkl) w układzie heksagonalnym, jeżeli dokonamy obrotu atomów i tej płaszczyzny o kąt 60 stopni? Pozycje równoważne atomów zdefiniowane są dla tej operacji obrotu kodem (x-y, x, z).

Jarosław Chojnacki

V Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna 2023

Komitet Krystalografii Polskiej Akademii Nauk jako jeden z celów stawia sobie zwiększanie motywacji studentów do podwyższania poziomu ich wiedzy krystalograficznej, co jest niezbędnym elementem współczesnego wykształcenia młodych ludzi studiujących nauki ścisłe i przyrodnicze. Od 2014 zorganizowano kolejne edycje Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej, które odbywały się co dwa lata. W roku 2020 zawody nie mogły się odbyć i poprzedni cykl uległ załamaniu. W roku 2021 zdecydowaliśmy się przeprowadzić czwartą olimpiadę w trybie zdalnym. Edycja piąta (obecna) jest powrotem do trybu stacjonarnego.

Zakres wiedzy krystalograficznej objętej konkursem jest podany na stronie internetowej Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej (www.komkryst.pan.pl). Umieszczono tam również inne informacje, dotyczące przebiegu konkursu oraz przykładowe pytania konkursowe i rozwiązania zadań z poprzedniej edycji. Jednocześnie zachęcamy opiekunów do zgłaszania swoich propozycji pytań konkursowych dotyczących krystalografii na adres mailowy Przewodniczącego Komisji, co pomoże urozmaicić przebieg konkursu w przyszłości.

plakat V OOK

Zgłoszenia wybranych kandydatów do ogólnopolskiego finału Olimpiady powinny wpłynąć do Komisji drogą mailową najpóźniej 15 maja 2023 roku. Adres i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Olimpiady (www.komkryst.pan.pl).

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 lipca 2023 roku w ramach 64 Konwersatorium Krystalograficznego.

Liczymy na Państwa aktywny współudział w organizacji Olimpiady Krystalograficznej, a podopiecznym życzymy sukcesów,

Komitet ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej Komitetu krystalografii PAN

Walne zebranie PTKryst 2022

W ramach 63 Konwersatorium Krystalograficznego, które w tym roku odbyło się zdalnie, dnia 29 czerwca 2022 przeprowadzone zostało Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego. W trakcie obrad sprawozdanie z działalności złożył ustępujący Zarząd i w wyniku głosowania uzyskał absolutorium. Następnie wybrano władze na kadencję 2022-2024. Nowym Prezesem został wybrany prof. Maciej Kubicki z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wybrano również pozostałych członków zarządu w liczbie 11 osób oraz nową Komisję Rewizyjną (patrz zakładka <Zarząd>). Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy dla dobra polskiej krystalografii. Przyjęto siedmiu nowych członków. Poparto również inicjatywę powołania Sekcji Młodych Krystalografów a misję jej organizacji powierzono Piotrowi Rejnhardtowi.